BIC Activator

BIC Activator е разтворител, с който активирате Body Illustration Make-up Color. Навлажнете четката с BIC Activator и вземете малко цвят от Body Illustration Make-up Color. Нанесете върху желаната област на кожата. След като изсъхне гримът е устойчив, не се размазва и не се изтрива.


Продуктов код: 08131/00

Описание на продукта

BIC Activator е разтворител, с който активирате Body Illustration Make-up Color. Навлажнете четката с BIC Activator и вземете малко цвят от Body Illustration Make-up Color. Нанесете върху желаната област на кожата. След като изсъхне гримът е устойчив, не се размазва и не се изтрива.

Hazard statements

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Precautionary statements: P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Danger

  • опасни стоки

Моля обърнете внимание!

Ние препоръчваме

Криолан бранд
  • Digital Complexion
  • Dermacolor
  • Aquacolor
  • Supracolor
  • Nebula
  • Pintura
  • Clean & Care