Затвори

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Програмата PRO CARD е за Вас като лоялен клиент на Kryolan. Програмата PRO CARD за лоялни клиенти се издава от Kryolan GmbH. Kryolan GmbH си запазва правото да определя избрани партньори по програмата. Програмата PRO CARD също така предлага възможността да се насладите на специални условия за покупки от различни дружества: например хотели, застрахователни дружества, търговски изложения и т.н. За участие в програмата PRO CARD има редица изисквания, които ние обобщихме за вас по-долу:

Разрешение за участие

Могат да кандидатстват гримьорите, които могат да предоставят доказателства за тяхната професионална компетентност и които пребивават в държава, в която се предлага Програмата PRO CARD.

Кандидатстване

Кандидатстването започва с регистрация на началната страница на Kryolan. След това Вие можете да кандидатствате онлайн. Кандидатите могат да подават документите до Kryolan GmbH или до партньора в съответната държава. Всяко лице може да кандидатства само за една карта. Гримьорът трябва да попълни заявлението изцяло. Гримьорът, който кандидатства, заедно със заявлението, трябва да предостави доказателство за професионалния си статус. Ако кандидатът не може да представи тези доказателства в рамките на шест седмици, компанията не може да издаде PRO CARD и ще отмени заявката. При невъзможност за предоставяне на доказателства не могат да се отправят по-нататъшни претенции. Не съществува законово право за участие в програмата PRO CARD. Членството може да бъде отказано, без предоставяне на мотиви.

Използване на картата

Картата може да се използва само лично от притежателя на PRO CARD. Не е разрешено да се прехвърля картата на трети лица. PRO CARD може да се използва за покупки от участващите в PRO CARD фирми в цял свят. Притежателят на картата може да използва картата и в онлайн магазина на Kryolan ако има такъв.

PRO CARD намаления

PRO CARD дава право на нейния притежател на специална отстъпка за гримьора във всички участващи магазини. Отстъпка може да се различава в различните страни.

Система за възнаграждения – Про-точки

Про-точките се вписват във Вашия профил. Редовно актуализираният каталог с про-точки показва наличните бонус продукти, които могат да бъдат закупени срещу про-точки. Бонус продуктите трябва да бъдат проверени за наличност преди да могат да бъдат закупени. Точки не могат да се обменят за пари. Про-точките губят стойността си, след като са изминали 3 години.

PRO CARD профил

Собственикът на картата може да разглежда състоянието на точките си като влезе в www.kryolan.com/user/procard/

Годишна такса

PRO CARD е безплатна първата година. Безплатното членство се удължава автоматично в края на годината, ако собственикът е закупил продукти и/или услуги за сумата от най-малко € 1000 / $ 1500 / £ 1000 през предходната година. Ако е купувано за по-малка стойност, собственикът може да я продължи с една година с € 30 / $ 40 / £ 25 или 1500 про-точки.

Валидност на PRO CARD

Членството е валидно една година. Ако притежателят вече не може да отговори на първоначалните условия, фирмата-участник има право да се откаже от картата веднага. Освен това Kryolan GmbH си запазва правото да анулира членството без предизвестие, в случаи на нарушаване на условията или на сериозни нарушения. PRO CARD остава собственост на Kryolan GmbH и трябва да бъде възстановена при поискване на Kryolan GmbH или на партньора в съответната държава.

Загубване на PRO CARD

В случай на кражба или загуба на PRO CARD, притежателят трябва незабавно да уведоми партньора в съответната държава. Така картата ще бъде деактивирана и ще бъде издадена нова.

Съобщение за прекратяване на членство

Страните могат да прекратят членството в PRO CARD. PRO CARD може да бъде прекратена по всяко време без предоставяне на причини или спазване на срокове за уведомление.

Ползи от участващите фирми

Kryolan GmbH на може да гарантира същинското предоставяне на бонусите от участващите компании.

Модификации към програмата

Kryolan GmbH си запазва правото да прави промени или допълнения към програмата PRO CARD в условията за участие, точките, скалата на точките, или някакви други процедури, описани в документи на програмата, доколкото се счита, че са необходими такива промени или допълнения и доколкото участниците не са поставени неволно в неравностойно положение. Такива промени или допълнения на условията за участие, ще бъдат обявени в текстова форма.

Защите на личните данни

Kryolan GmbH отговаря за въпросите, по смисъла на поверителността на личните данни. Kryolan GmbH или третите лица, действащи от негово име, записват личните данни на собствениците на PRO CARD за целите на договорно разрешение, изпълнение и прекратяване. Промоционално използване на тези данни се извършва единствено за целите на провеждане на собствени рекламни кампании на дружеството (включително при препоръчване). Предоставянето на данни на трети лица се извършва единствено, доколкото това е необходимо за изпълнение на споразумението. За всяко по-нататъшно използване на лични данни се изисква съответствие със законовите предписания и предоставянето на разрешение.

Всеки спор, възникнал от или във връзка с настоящото споразумение се урежда според юрисдикцията на съда, който е в град Берлин, Германия.

Клауза за делимост

Ако отделните условия на това споразумение са неефективни и/или невалидни, или да станат неефективни или недействителни след изпълнение на настоящото споразумение, този факт няма да има никакъв ефект върху валидността на останалите разпоредби на настоящото споразумение. В случай на такива неефективни и/или невалидни уговорки, разпоредбите ще влязат в сила на мястото на тези клаузи, които се доближават най-много до търговските цели на страните по това споразумение, предназначени с първоначалните им неефективни и / или невалидни уговорки. Тези разпоредби се прилагат аналогично, в случай, че съществуват пропуски в споразумението.
 
KRYOLAN
В Kryolan произвеждаме професионален грим. Но не като всички други. Защото за разлика от всички останали, ние сами създаваме нашите гримове. Ние ги правим повече от 75 years и от три поколения. Ние ги измисляме. Ние ги произвеждаме. Ние ги формулираме и създаваме. Има само един истински производител на професионален грим. Kryolan е само един.
НАЙ-НОВИТЕ TWEETS
NEWSLETTER